寄潘緯

楊柳垂絲與地連,
歸來一醉向溪邊。
相逢頭白莫惆悵,
世上無人長少年。

 

Ký Phan Vĩ

Dương liễu thuỳ ty dữ địa liên,
Quy lai nhất tuý hướng khê biên.
Tương phùng đầu bạch mạc trù trướng,
Thế thượng vô nhân trường thiếu niên.

 

Dịch nghĩa

(Lúc tiễn ông) tơ liễu buông chạm đất,
Tiễn xong trở về ra bờ suối uống rượu đến say.
Gặp nhau đầu bạc xin đừng buồn,
Vì trên đời có ai trẻ mãi đâu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tơ liễu buông phất phơ chấm đất
Khi trở về ra suối uống say
Đừng buồn tóc đã bạc phai
Trên đời trẻ mãi có ai đâu nào

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Dương liễu rủ tơ liền tới đất
Trở về say khướt hướng bên khe
Gặp nhau đầu bạc đừng buồn nhé
Ai có trên đời mãi trẻ đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời