32.33
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đỗ Tuấn (4 bài)
- Từ Dạ (1 bài)
- Phương Văn (1 bài)
- Tiền Trừng Chi (12 bài)
- Cố Viêm Vũ (10 bài)
Tạo ngày 06/10/2008 04:12 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 06/10/2008 04:14 bởi hongha83
Minh Tư Tông 明思宗 (1611-1644) tên huý là Chu Do Kiểm 朱由檢 là con trai thứ năm của Minh Quang Tông, em của Minh Hy Tông Chu Do Hiệu, thân mẫu là Lưu thái hậu. Khởi đầu, Chu Do Kiểm được phong là Tín Vương. Năm 1627, Minh Hy Tông qua đời mà không có con trai, Chu Do Kiểm được lên nối ngôi. Khi mất được chôn ở Tư Lăng. Trong thời gian 17 năm ở ngôi (1627-1644), Minh Tư Tông sử dụng hai niên hiệu khác nhau, đó là Thiên Khải (1627) và Sùng Trinh (1628-1644). Ông còn để lại một bài thơ là Tứ Tần Lương Ngọc thi 賜秦良玉詩.