Gió khói, thức mùa ít đổi thay
Áo bông vẫn giữ tháng ba này
Mây giăng nỗi khách vương sầu nặng
Mưa gợi lòng quê thiếp mộng say
Dưới núi hoa đào vừa thấy nở
Bên cồn bông liễu vẫn chưa bay
Tiễn xuân nâng chén không lời khác
Bác đến về ngay chóng thế này

tửu tận tình do tại