Cái suối chảy chăm thì nước sạch
Lõi gỗ trần sì mối khó ăn
Hoa nở giữa rừng hoa vẫn đẹp
Con hươu có xạ tự nó thơm

Rừng không ghét cây, rừng thành rậm
Núi không chê đất núi thành cao
Rừng thương chim chóc, thương cầm thú
Thương lão tiều phu tóc trắng đầu

Cây tựa vào cây mới vững chân
Cây cao cây thấp góp chung phần
Lá vàng lá rụng về gốc cội
Rừng cháy mùa xuân lộc chẳng xanh

Chỉ e ăn nhầm phải nấm độc
Chỉ sợ hái lá ngón nấu canh
Lo kẻ giấu búa rìu trong bụng
Cây ngay chết đứng giữa rừng xanh