Hồ xuân vừa nhuốm màu xanh,
Gió đông ru liễu trời lành tháng hai.
Én về là lúc chia tay,
Thanh minh buồn vẫn trắng đầy hoa lê.

tửu tận tình do tại