Mây mù cỏ úa
Nắng nhạt chiều vàng
Nghìn non lá đỏ
Xao xác gió thu sang
Thê lương dòng suối cuộn

Nhạn đi về vẫn bặt tin sương
Hoa vàng thiếp
Sẽ cùng ai ngắt
Chàng ở nơi ảm đạm
Mùa gửi áo biên cương

tửu tận tình do tại