Hoa rụng cửa phên khép ánh tà,
Rừng chiều mấy chấm quạ bay qua.
Ngâm xong dừng ngắm ngoài hiên trúc
Về xóm, ngư tiều thấp thoáng xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.