Lâu đài cát đã đổ xiêu
Dập dềnh trên bãi tình yêu tan nhoà
Thị thành trống vắng bao la
Con đường hun hút giờ đà ngủ quên

Anh nghe thấy biển mông mênh
Thường ngân nga khúc rỉ rên não nề
Em biết anh nhớ đông về!
Sao còn đem cả mùa hè lại đây?

Thuyền trôi lạc mất chủ nhân
Mặc tình rong ruổi một thân một mình
Thuyền về nơi bến náu mình
Nhủ rằng sẽ lại kiếm tìm chủ nhân

Anh nghe thấy biển xa gần
Thường ngân nga tiếng vọng thầm tái tê
Em biết anh nhớ đông về!
Sao còn dành trọn mùa hè cho anh?

Lâu đài cát đã tan tành
Dập dềnh trên bãi biển tình nhạt phai
Thuyền trôi lạc kiếm chủ hoài
Mặc tình rong ruổi tháng ngày lênh đênh

Anh nghe thấy biển mông mênh
Thường ngân nga khúc rỉ rên não nề
Em biết anh nhớ đông về!
Sao còn đem cả mùa hè lại đây?


2.3.23