Anh yêu và mãi yêu em
Gần như tình ái đầu tiên của đời
Dịu dàng, vui sướng, rã rời
Nhốt em trong đáy vợi vời hồn anh

Đôi ta cùng bước song hành
Như là những kẻ đời dành yêu nhau
Đôi ta hạnh phúc bền lâu
Tay trong tay dắt dìu nhau trọn đời

Đôi ta sẽ chẳng xa rời
Như là những kẻ làm người yêu nhau
Đôi ta sống đến bạc đầu
Tay trong tay bước bên nhau trọn đời

Khi, đâu và nói thế nào
Tình yêu diễm tuyệt cấu cào trong anh
Anh yêu em mãi xin dành
Từ bình minh đến lúc màn đêm buông