Tôi hát cho bạn mình đây
Không may trên Trái đất này vậy thôi
Tôi ca cho bạn bè tôi
Ai còn sống để mặc đời cuốn trôi
Chưa thôi
Bạn ấy hay cười
Nhưng mà, cuộc sống
không cười với anh.

Tôi hát cho bạn mình đây
Không may trên Trái đất này vậy thôi
Tôi ca cho bạn bè tôi
Ai mà trao cả đất trời cho tôi
Nhưng tôi sợ, sợ lắm rồi
Để xem họ có mỉm cười với tôi
Và tôi chạy trốn, trốn thôi
Để che giấu giọt lệ rơi xuống đời

Nhưng vì sao, tại sao tôi
Tôi, còn ở đó?
Khóc, rồi nguyện xin
Không sao giúp được bạn mình

Tôi hát cho bạn bè mình nơi đây
Không may trên Trái đất này
Tôi ca cho bạn bè đây bên đời
Đó là, lời nguyện trong tôi