Tôi làm những con rối này
Giấy và mấy thứ nhợ dây kết vào
Chúng xinh đẹp dễ thương sao
Tôi dành, để sẽ đem rao bạn bè

Một trong số đó khỏi chê
Cô nàng biết cách vỗ về mẹ cha
Với anh trai tự đoán ra
Mai mưa hay tiết chan hoà đẹp say

Tôi làm những con rối này
Giấy và mấy thứ nhợ dây kết vào
Chúng xinh đẹp dễ thương sao
Tôi dành, để sẽ đem rao bạn bè

Mỗi khi kỳ nghỉ lại về
Vui cười cảm tạ chú hề nhỏ đây
Alexa tội nghiệp này
Quên đi, cô ấy cứ hay khóc hoài

Tôi làm những con rối này
Giấy và mấy thứ nhợ dây kết vào
Chúng xinh đẹp dễ thương sao
Tôi dành, để sẽ đem rao bạn bè

Rằng tôi với họ, bạn bè
Bạn bè của họ,
Bạn bè của tôi


4.3.23