Mẹ hiền thương đứa con xưa
Nhớ khi còn nhỏ đã thưa với mình
Mẹ mua tàu điện con nha?
Để con chơi khỏi lân la bạn bè

Mẹ hiền thương đứa con xưa
Nhớ khi còn nhỏ đã thưa với mình
Hôm nay mẹ đến ngày sinh
Mẹ, con đi hái hoa xinh nhỏ này

Là hoa anh túc, may thay
Mẹ hiền thương tiếc con nay không còn
Nhớ từng tiếng hát của con
Ta ba dou...