Mọi điều đó, chẳng thiếu chi
Buộc tôi mọi thứ, rồi khi không còn
Là đàn ông, phải, lên đường
Mặc cho may rủi, trên con đường đời!

… Mẹ, là người duy nhất thôi
Một người không thể bỏ tôi trong đời
Mẹ, mẹ là duy nhất thôi
Người hằng tha thứ cho tôi, mọi điều

… Người ta kết tội, nhưng tôi
Gặp thời tốt đẹp, để rồi yêu thương?
Một ngày xa cách người thương
Tình yêu chết, chết đoạn trường trong tôi

… Mẹ, là người duy nhất thôi
Một người không bỏ mặc tôi trong đời
Mẹ, là chỉ một mà thôi
Người hằng tha thứ cho tôi, mọi điều

… Người đời ai chẳng từng sai
Mặc nhiên, ai đó cứ hài tội tôi
Cam đành tôi ngậm miệng thôi
Nhưng khi bùng nổ và tôi dám làm!

… Mẹ, là chỉ một mẹ thôi
Người không đành bỏ rơi tôi trong đời
Mẹ, mẹ là duy nhất thôi
Người hằng tha thứ cho tôi, mọi điều