Thế rồi qua cả đêm dài
Ngắm ngàn tinh tú đứng hoài trên cao
Tận cùng thế giới rồi sao
Có ai nghĩ tới thế nào anh ta

Cô gái này ít ai chơi
Ai mà không muốn lả lơi tiếng cười
Thấy cha mình ở khắp nơi
Để đi xây dựng một thời đế vương

Họ đi trên mọi nẻo đường
Mang theo kỷ niệm buồn thương bên lòng
Họ đi khắp chốn mênh mông
Chỉ riêng với họ để trong đầu mình

Tôi hát cho những người anh
Những người mang cuộc đời đành xa quê
Có ai trong mắt họ về
Như là nhắc nhớ não nề nỗi đau
Đau gì đau thật là đau
Tôi hát cho những người đau nỗi đời
Quên đi dần nỗi đau đời
Và xin giữ lại trong đời mai sau
Những điều gì đó làm đau
Đau gì, đau thật là đau… hỡi đời!

Ai trộm câu chuyện đời anh
Ai đem trí nhớ của anh khỏi hồn
Ai lấp chôn cuộc đời son
Khi ta đang sống làm gương cho tròn

Rồi là muốn những đạn bom
Từng ngày ta đếm cho mòn mõi thêm
Đứng chung hàng ngũ thật nghiêm
Thấy sao là giống những thanh song tù

Họ đi trên mọi nẻo đường
Mang theo kỷ niệm buồn thương bên lòng
Họ đi khắp chốn mênh mông
Chỉ riêng với họ để trong đầu mình

Khi tôi nghĩ đến các anh
Lòng tôi sao cứ quẩn quanh đau hoài
Khi nghĩ đến các anh hoài
Đau ơi, đau hỡi miệt mài cơn đau