Anh ngồi trên cát vẽ em
Dung nhan đằm thắm môi em mỉm cười
Rồi trên bãi biển mưa rơi
Trong cơn dông tố, em trôi khuất chìm

Anh gào, thét gọi “Aline!”
Anh gào, anh thét gọi em quay về
Và anh khóc,
Nỗi tái tê

Anh ngồi ôm hồn thương đau
Nhưng người đẹp đã trốn đâu mất rồi
Tìm em lòng luống rã rời
Chỉ là vô vọng về nơi kiếm tìm

Anh gào, thét gọi “Aline!”
Anh gào, anh thét gọi em quay về
Và anh khóc,
Nỗi tái tê

Dung nhan đằm thắm vỗ về trong tim
Như tàu trên cát ướt mềm

Anh gào, thét gọi “Aline!” trở về
Anh gào, anh thét gọi em
Rồi anh khóc,
Khóc con tim não nề