Bằng lời lẽ của yêu thương
Những từ ngữ vẫn luôn luôn ngập tràn
Nghĩ em người tính dễ dàng
Nhưng lầm
Vì có khó khăn thật nhiều
Để nói cho người mình yêu
“Anh yêu em, anh đã yêu em rồi”

Bằng lời lẽ của yêu thương
Những từ ngữ đó không thường cao siêu
Anh thì thích chúng ta yêu
Cái tên cần có để kêu trong đời
Nhưng anh có một tên thôi
Điều gì em nghĩ... anh đòi yêu em

Nếu đây chính là tình yêu
Thì anh chết khiếp vì yêu đã nhiều
Nếu đây quả thật tình yêu
Anh đây quá sợ tình yêu lắm rồi

Bằng lời lẽ của yêu thương
Những từ ngữ vẫn luôn luôn ngập tràn
Nghĩ rằng anh đã bình tâm
Cầm như chắc chắn bản thân của mình
Không may xui rủi cho anh
Chưa nghe nói... “Em yêu anh” bao giờ

Bằng lời lẽ của yêu thương
Những từ ngữ đó không thường cao siêu
Anh đặt tên cho em yêu
Một niềm mơ mộng phiêu diêu thật dài
Và ngay khi quá mệt nhoài
Với tia hy vọng miệt mài... Anh yêu em

Bằng lời lẽ của yêu thương
Những từ ngữ vẫn luôn luôn ngập tràn
Biết em xinh đẹp cao sang
Tin rằng em cũng dễ dàng bao dung
Anh nghe êm ấm vô cùng
Không lời nào nữa chỉ còn... Anh yêu em
Anh yêu em