Bởi chưa bao giờ anh yêu em,
Nghĩ thế nên anh chẳng tìm em?
Chắc chắn trong đời còn hy vọng,
Năm tháng cuối đời hoa nở thêm.

Bởi mùa và tuổi lớn dần sang,
Xuân không đem đến thuỷ tiên vàng,
Chẳng ngọt ngào hơn trong tiệc Hạ
Chỉ thấy hoa hồng với sơn ca?

Nếu anh yêu em, em thì không,
Nếu anh giục em để lấy lòng
Tương lai làm gì mình chưa biết

(Năm vĩnh hằng, Thời gian như không),
Em nhận đầu anh ấn vào em,
Có thể, khả thi, thật anh à.