Tình yêu đến vào Giáng Sinh,
Yêu thương tất cả, đây tình thiêng liêng;
Giáng Sinh tình đẹp diệu huyền,
Thiên thần tinh tú dấu truyền báo tin.

Hãy tôn thờ Chúa hiển linh,
Tình yêu nhập thể, đây tình thiêng liêng;
Ta cùng thờ Chúa Jesus:
Lấy gì để thấy dấu thiêng liêng này?

Tình yêu trong dấu riêng này,
Tình yêu của bạn nối dài tình tôi,
Yêu Chúa và yêu con người,
Là quà lưu ký cho lời yêu thương.