Mùa đông hiu hắt, gió lạnh than,
Đất thì như sắt, nước thành băng;
Tuyết rơi, tuyết đổ, chồng trên tuyết,
Đông trời ảm đạm, dài miên man.

Thượng đế, đất, trời không giữ được;
Đất trời tan biến lúc Ngài sang.
Mùa đông ảm đạm, còn nơi trú
Đức Jesus, Thiên Chúa toàn năng.