Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Phoebe Rose vào 20/09/2014 21:36

Song (I)

Oh roses for the flush of youth,
And laurel for the perfect prime;
But pluck an ivy branch for me
Grown old before my time.

Oh violets for the grave of youth,
And bay for those dead in their prime;
Give me the withered leaves I chose
Before in the old time.


Nguồn: Christina Rosetti - Goblin Market and other poems, Geoffrey Cumberlege, Oxford University Press, 1951

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền

Ơi hoa hồng cho tuôn tràn tuổi trẻ
Và nguyệt quế kia cho xuân sắc tròn đầy
Nhưng hãy hái trường xuân, cho tôi một nhánh
Sớm đã già đi giữa thời tươi.

Ơi hoa tím cho nấm mồ son trẻ
Và trắc bá của những ai đã chết giữa xuân ngời
Đưa cả cho tôi những lá vàng héo rũ
Đã chọn ngày tuổi úa đến với tôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ô hồng cho tuổi hoa thanh xuân
Nguyệt quế cành xuân cho dẫy đầy
Nhưng hái trường xuân, tôi một nhánh.
Sớm già trước tuổi trẻ tôi đây.

Ôi violet cho nấm mồ son trẻ,
Nguyệt quế cho ai chết ánh ngời
Những lá khô đưa tôi sẽ chọn
Trước khi già lão tôi đến thời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Hoa hồng cho kẻ nhiệt thành
Và vòng nguyệt quế nên dành tuổi xuân
Còn tôi hãy tặng tầm xuân
Để cho hoa lá rụi tàn trước tôi

Màu tím, thời trẻ qua rồi
Và dây tầm gửi cho người vô năng
Cho tôi những chiếc lá vàng
Là điều tôi chọn kỹ càng xưa nay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời