Cửa đã đóng. Em nhìn vào khoảng giữa
Chiếc then cài; và thấy nó dối em,
Khu vườn, của em, dưới bầu trời êm,
Đầy những hoa xanh tươi và đẫm ướt:

Mấy con chim chuyền cành vang tiếng hót,
Dưới đám hoa ong bướm đến lượn lờ;
Bỏ lại tổ và cây đứng ơ thờ
Từng là của em, rồi đành qua mất…