Giá yêu Chúa mà chết đi!
Nhưng giờ sống tiếp bởi vì Chúa thương
Mà đời thì chẳng còn hương
Nửa đời thi vị lên đường xa bay
Mầm hy vọng cũng hao gầy
Quên thời rực rỡ mê say mùa hè
Thu về ôm ngón tay tê
Gió thu gờn gợn não nề hồn em
Thu đi, đông buốt về tìm
Trải cơn mỏi mệt lên thềm đông qua
Đông tàn, xuân lại nở hoa
Dưới trời xuân đó, người ta tươi cười
Những người đã luống tuổi đời
Mang tim Chúa ngự hát lời yêu thương.