Anh ở đó? Hồn em đang thổn thức:
Tình yêu của em, đến đó cùng anh,
Ngồi với vinh quang san sẻ từ anh
Vui, rực rỡ như cô dâu trinh trắng?

Hay người dễ thương hơn, có đôi mắt đẹp,
Ngồi sang hơn trong dịp lễ mừng anh;
Một người khác, mà tim anh đã dành
Cao hơn niềm vui thuỷ triều lên xuống?

- Yea, nếu em yêu thì sẽ không thù hận:
Cũng sẽ nổi trôi trên khắp biển trời
Và hát những lời ca tụng vui tươi
mà trong lòng em không hề nhức nhối;

Anh ngập niềm vui khiến em hồ hỡi,
Cả hồn em ca ngợi lợi ích của anh
Và thấy ra bổn phận đã hoàn thành
trong niềm an lạc từ nơi anh đó.