Mong em mơ một giấc mơ,
Chỉ là mơ; để bây giờ thức luôn,
Vượt qua bực bội, cũ, sờn
Đó là lợi ích từ cơn mơ này.

Em treo đàn hạc lên cây,
Một cây liễu rủ ở ngay bên hồ;
Lặng yên, rồi lắc gãy luôn
Đó là lợi ích từ cơn mơ này.

Nằm nghe tan nát trong tim;
Trái tim câm lặng, trong em vỡ oà:
Trần gian, kiếp sống, vô thường
Đó là lợi ích từ cơn mơ này.