Đôi chim bồ câu trên cành đỏng đảnh,
Huệ trắng hai nhành trên một thân cây,
Trên một đoá hoa đôi bướm vờn bay: -
Ô hạnh phúc mà người ta trông thấy.

Ai ngắm họ tay cầm tay thân ái
Rực rỡ trong ánh sáng buổi hạ hồng;
Ai nhìn họ đang tay ấp tay nồng
Và đừng bao giờ nghĩ về đêm tối.