Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 23/07/2009 22:49

Nếu lúa nở ra kim cương
Sau đó tự hủy mình
Đàng nào cũng đói
Tôi không chọn cả hai

Nếu lúa nở ra hoa quỳnh
Sau đó lúa tự hủy
Tôi chọn quỳnh hoa chút hương

Nếu lúa nở ra thơ
Sau đó lúa tồn tại
Tôi chọn lúa và thi sĩ

Nếu lúa nở ra em
Sau đó lúa tồn tại
Tôi chọn em
Nhưng em phải là phụ nữ

Nếu lúa nở ra tên đồ tể
Sau đó tự hủy hay tồn tại
Tôi từ chối cả hai

Nếu lúa nở ra tên cơ hội
Sau đó lúa tự hủy
Tôi chọn tên cơ hội
Một giây thôi
Tôi hủy hắn.


02-08

Nguồn: trang cá nhân của tác giả