Câu thứ nhất đứng một mình-câu góa bụa-
Câu thứ hai, câu ấy-xếp hàng
Câu thứ ba làm người môi giới
Tứ tuyệt-tình phải đủ-câu tư.

Thêm câu thứ năm là tan vỡ đấy !

Đấy là thơ còn anh với em có khác
Đứng trước sau gì cũng thế mà thôi
Bản lĩnh thuộc về em-có yêu không đấy
Yêu rồi không nhất thiết phải song đôi.

Song đôi có khi là lẻ loi đấy!


11-1998