Phóng đời bằng một cây lao
Đứng không đúng thế ta nhào xuống ta
Đời dâng cây trái và hoa
Có gan thì hãy phóng qua tim mình


Nguồn: Thơ Chim Trắng, NXB Trẻ, 1998