Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 29/07/2009 12:09

Tôi trồng cây bưởi ba năm
Bốn năm và cũng năm năm qua rồi
Tôi trồng em xuống đời tôi
Những mong kết trái cho vui cội cành
Trồng cây hoá cá biệt tăm
Trồng người hoá bóng mãi lầm lũi đi
Sân tôi loạn cỏ xanh rì
Nhìn chim sẻ múa tôi lì lợm yêu.


04.08

Nguồn: trang cá nhân của tác giả