Ngọt ngào là hạt sương đêm
Long lanh trên chiếc lá mềm. Với tôi
Ngọt ngào là tiếng hôn thôi
Ở đâu đó của một thời rất xa
Ngọt ngào là chút hương hoa
Của nhà ai đó thoảng qua đời mình
Ngọt ngào ơi – trước khi xuân
Gió lang thang gió mây vần vũ mây

Ngọt ngào nào cũng lênh đênh
Như em chưa ghé đời anh bao giờ.


1994

Nguồn: trang cá nhân của tác giả