Thôi em nước mắt cạn rồi
Vắt làm chi cho kiệt
Nước mắt - chia ly
Vĩnh biệt - nước mắt
Còn sự lừa dối nào không giấu mặt?

Em đã làm cuộc ra đi dài đăng đẳng
Như hai cuộc kháng chiến trường kỳ
Hai mươi năm
Hạnh phúc có đủ
Đau khổ có đủ

Ví dầu tình bậu muốn thôi
Ví dầu hốc mắt chưa cạn
Nỗi đau chưa vơi
Em cứ khóc !
Nước mắt biết mài mòn nỗi niềm
Và đong đầy hạnh phúc.

Tôi không yêu một người lúc nào cũng cạn khô nước mắt
Bao giờ cũng như đang chới với dưới vực thẳm
Chợt bất ngờ…
Một ngón tay, một chiếc phao nào đó - bất ngờ
Chính vì lẽ ấy, tôi đã yêu em.

Sông có khúc, người có lúc
Cách gì, anh cũng xin nhận lúc em đau.


1-1998

Nguồn: trang cá nhân của tác giả