Hoa gì cứ trắng trong ngày lạnh
Hương còn quanh quẩn ở đâu đây
Ngửa tay nâng đóa vô thường ấy
Vô tình mấy cánh móng tay rơi

Rơi …
Trắng trong tôi một miền trắng xóa
Rơi …
Hương ngày cũ ấy cũng tro rồi!
Buồn …
Không mai táng
Vui …
Không lấp
Tôi đón đưa hạnh phúc trên đời

Gửi lại sông Hồng em tôi đó
Răng khểnh em còn cắn móng tay?


Nguồn: Thơ Chim Trắng, NXB Trẻ, 1998