Bắn tình một mũi tên chơi
Mũi tên tẩm độc ướp lời yêu thương
Bắn tình cho chết ghen tuông
Thấy em cười khảy không thương tích gì.


Nguồn: Thơ Chim Trắng, NXB Trẻ, 1998