Gọi để nghe một giọng nói
Hình dung một nụ cười
Gọi – bôi xóa nỗi nhớ
Khi ta đứng trên đỉnh núi nhìn
Vàng óng lúa – biển lặng im – chiều

Những dòng nhắn nhảy nhót chim sẻ
Biển đầy sương khói ta tràn hân hoan
Tôi đang trên đỉnh nhớ nhìn xuống cánh đồng xa lăng lắc
Cuối cùng không biết nhớ gì
Cuối cùng ta đang đi tới một tình yêu?
Cầm trên tay một cánh diều đứt dây

Với tôi sông nước đang đầy
Biết đâu mai mốt sẽ gầy guộc khô.


Nguồn: Thơ Chim Trắng, NXB Trẻ, 1998