Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 20/04/2006 05:45 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/07/2008 10:47 bởi Vanachi
Một tác giả gửi thơ lên báo Hoa học trò, số 254, ngày 22-10-1998.

 

Tuyển tập chung