Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/06/2020 08:57

Núi bể khôn phân biệt,
Trắng xoá một màu tuyết.
Lá cây hạt ngọc reo,
Đào cười gió đông tiết,


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990