Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/06/2020 20:22

Mưỡu:
Cuối thu gió mát trăng trong,
Trên lầu Vĩnh Lạc đèn rong huy hoàng.
Tiệc mừng lão hữu hồi quan,
Rượu nồng hương ngát tiếng đàn câu ca.

Hát nói:
Mãn triều chu tử quý,
Đấng nam nhi thường để trí bước công danh:
Nào bác khoa, nào học chính, nào tư pháp, nào hành chinh,
Đường xuất xử mỗi người tinh mỗi cách.
Nước non nào thiếu anh tài khách,
Trời đất thường nhiều phúc lộc nhân.
Trần tiên sinh vốn cựu học kiêm tân,
Đường giáo huấn gây tình thân cho chủng tộc.
Thiên tích thông minh ấu tu học,
Thánh phù công dụng tráng nhi hành.
Nay tuổi cao, công toại danh thành,
Ơn nhà nước thênh thênh nơi điền dã.
Tiệc luyến ái, anh em đông đủ cả,
Nâng chén quỳnh khánh hạ buổi hồi hương.
Chúc câu phúc thọ an khang.


Ông kiểm học họ Trần là một vị cử nhân cựu học, hồi hưu ở Vĩnh Yên, tiệc tiễn hành đặt ở Câu lạc bộ Vĩnh Lạc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]