Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Như Sâm (1 bài)
Tạo ngày 02/02/2019 17:55 bởi hongha83
Chiêm Mậu Quang thê 詹茂光妻 nghĩa là vợ của Chiêm Mậu Quang, chưa rõ là ai cũng như thân thế, người đời Tống. Văn bản theo Thiên thủ Tống nhân tuyệt cú, có một bài thơ chép trong Toàn Tống thi.