Thăm xuân nơi Cẩm Giang về
Mai hoa rụng hết, sông thì đóng băng
Đất trời xuân sắc có tăng
Tranh sao thắng cảnh xuân bằng chồng con
Mỗi năm xuân lại một ròn
Một lần về lại xuân còn thắm hơn


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)