14.00
Nước: Hàn Quốc
1 bài thơ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 08/11/2020 19:51 bởi hongha83
Cheongeum 천금 tên chữ Hán là Thiên Kim 千金, không rõ năm sinh năm mất, là một kỹ nữ ở Hàn Quốc sống vào đầu thế kỷ XIX.