Tôi sẽ về lại thế giới bên kia
Khi chạm vào những tia nắng mai
Cùng với những hạt sương đang tan

Tôi sẽ về lại thế giới bên kia
Chỉ cùng với ánh hoàng hôn như hai nhân ảnh
Lúc đang chơi đùa ở chân núi và vờn nhẹ vào mây

Tôi sẽ về lại thế giới bên kia
Ngày mà những cây phong trên thế gian đẹp tươi này tàn lụi
Tôi đi rồi, sẽ nói rằng chúng đã từng đẹp biết bao nhiêu...


Nguồn: Những bài thơ hay của văn học hiện đại Hàn Quốc, NXB Thanh niên, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)