Mỉm cười, dù trái tim đau
Cười đi, dẫu phải nát nhàu con tim
Trên trời mây vẫn trôi êm
Bạn ơi, sẽ thấy hồn nhiên cuộc đời

Ví dù bạn cứ mỉm cười
Với bao nỗi sợ, buồn đời quanh đây
Mỉm cười với cả tương lai
Vững tin cuộc sống còn ngày vinh quang
Nên chi bạn chỉ mơ màng

Hãy cho ánh sáng dung nhan huy hoàng
Dấu buồn từng vết xua tan
Dù cho mắt lệ chực tràn khoé mi
Phút giây bạn phải kiên trì
Mỉm cười, chớ khóc làm gì bạn ơi!
Hãy tin đời sẽ thắm tươi
Nên chi bạn chỉ mỉm cười thế thôi.

Mỉm cười, tim dẫu rã rời
Cười, dù có nát tan rơi xuống đời
Khi mây vẫn lượn ngang trời
Bạn ơi, sẽ thấy cuộc đời êm trôi
Nếu như bạn cứ mỉm cười…