Chút ngày lại chút tình yêu
Mặt trời một chút như điều trong mơ
Huệ tây ta quấn quanh đầu
Mong manh dễ nát sống đà chẳng lâu.

Dịu dàng chịu đựng quanh mình
Nước trôi, hoa nở, cọ xanh, thật là
Mơ này chẳng thể chết ta
Vậy em nhắm mắt thiết tha êm đềm.

Thiếp đi một giấc trong lòng
Lặng yên em ngủ trong vòng tay tôi
Hoa hồng cùng với huệ tây
Lặng im bất động rừng cây nhạt nhòa.


Nguồn: Nhớ chuyện nay, Trần Đông Phong, NXB Hội nhà văn, 2013