Tôi yêu ai yêu tôi, không có lẽ;
Không quá nhiều, tôi chẳng ghét chi đâu,
Nhưng ước rằng mọi điều tốt như nhau,
Tuân theo mệnh lệnh từ trong lý trí.

Nói nhiều quá, mệt! tôi làm điều đó!
Với bạo cường, việc ấy, để cho tôi:
Tôi yêu người yêu tôi, nếu không thôi,
Và miễn sao tôi không hờn chi cả.

Nghĩ về người đi cận kề em đó
Nên thêu lại hồn khốn khổ của tôi;
Tôi thẳng thừng đến chỗ người ấy thôi,
Và tôi đã ngáp dài theo bài hát:

Tôi yêu ai yêu tôi, nếu không thôi.