Tất cả những gì chúng tôi có, thưa ông,
Là một cái bát trống không và một cái thìa
Để ông húp
Những ngụm lớn của cái không gì cả,
Và khiến cho nó nghe như
Ông đang ăn một thứ súp đen, đặc,
Nóng hổi
Từ cái bát trống không.