Nỗi Sợ truyền từ người sang người
Không hay biết,
Như chiếc lá truyền cái run rẩy
Sang chiếc lá khác.

Tức khắc toàn thân cây run rẩy.
Và không thấy chút gió nào.


Báo Văn Nghệ số 8 (23-2-2008)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)