Một con chuột chạy lên sân khấu
Trong buổi diễn vở
Giáng Sinh ở trường.
Mary buông một tiếng rống
Và để rớt Chúa hài đồng
Trên chân Joseph.
Ba vị Đạo sĩ thì như
Đông lạnh
Dưới lớp y phục sặc sỡ của họ.
Bạn có thể nghe được tiếng kim rơi
Trong lúc con chuột nhìn vào máng cỏ
Một chốc
Trước khi lui vào hậu trường
Ở đó nó bị một kẻ nào đó nện cho
Chí tử
Một lần, rồi thêm hai lần nữa
Bởi một vật gì rất cứng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)