Một con chuột chạy lên sân khấu
Trong buổi diễn vở
Giáng Sinh ở trường.
Mary buông một tiếng rống
Và để rớt Chúa hài đồng
Trên chân Joseph.
Ba vị Đạo sĩ thì như
Đông lạnh
Dưới lớp y phục sặc sỡ của họ.
Bạn có thể nghe được tiếng kim rơi
Trong lúc con chuột nhìn vào máng cỏ
Một chốc
Trước khi lui vào hậu trường
Ở đó nó bị một kẻ nào đó nện cho
Chí tử
Một lần, rồi thêm hai lần nữa
Bởi một vật gì rất cứng.


Nguồn: http://www.tienve.org
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)