Nếu bạn chưa nhìn thấy chó sáu chân
Thì vẫn chưa thấm vào đâu cả
Chúng tôi thấy con chó nằm góc cũ
Chuyện cái đôi - chân - thêm
Thì bạn sẽ mau quen
Rồi nghĩ sang chuyện khác
Ví dụ, tiết trời tối tăm, ẩm ướt
Không hợp cho chợ phiên chiều nay
Rồi chủ nhà quăng ra một khúc cây
Con chó chạy phăm phăm ra đấy
Chạy bốn chân, đôi - chân - thêm chới với
Khiến một cô thôn nữ ngặt nghẽo cười
Đến nỗi đang đan cũng phải dừng tay
Cũng như chàng trai thò cổ ra nhìn mãi
Ngoạm khúc gậy, con chó quay trở lại
Và đấy là toàn bộ chợ phiên quê


Nguồn: Báo Văn nghệ, số 8, ngày 23-2-2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)