Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Molière (1 bài)
- Jean de La Fontaine (144 bài)
- Nicolas Boileau (2 bài)
- Pierre Corneille (1 bài)
- Vincent Voiture (1 bài)
Tạo ngày 04/05/2009 02:11 bởi hongha83
Charles Perrault (1628-1703) sinh ở Paris, là con trai của Pierre Perrault, luật sư ở Pháp viện tối cao Paris. Charles Perrault học ở trường Collège de Beauvais, rồi thôi học năm 1643. Sau học theo ý thích cùng một người bạn trong vài năm và đến năm 1651 được công nhận là luật sư.

Là nhà viết truyện cổ tích lớn và kiêm nhà thơ thế kỷ 17, nhưng được biết nhiều qua các câu chuyện đã trở nên hết sức quen thuộc với độc giả ở mọi lứa tuổi như  truyện "Râu xanh", "Người đẹp ngủ trong rừng"... và đã được phổ biến ở nhiều quốc gia qua các bản dịch sang tiếng nước đó. Charles Perrault tạ thế năm 1703.

Nguồn: Truyện cổ tích Perrault/ NXB Đà Nẵng, 2000.